Archive | September 2013

Utställning i Fredrikshamn

Koko sortimentti

Nu finns mina “flaskor” utställda i Fredrikshamns biblioteksgalleri under tiden 11.9-5.10.2013.

These paintings will take part in an exhibition in Hamina, at the Library’s Art Gallery

Advertisements
Mental vardagsträning

En bra dag startar med att tänka rätt.

HAMINAN TAIDESEURA

Artist from Hamina Finland

Almofate – Colours & Papers

Handmade & Upcycled. Original & One-of-a-kind. Assemblage. Bookbinding. Origami. Collages, folds, stitches & other inspirations